El Navegador Tor es troba disponible actualment per al Windows, Linux i macOS.

Hi ha una versió del Navegador Tor per a l'Android i The Guardian Project ofereix també l'aplicació Orbot per a encaminar altres aplicacions del vostre dispositiu Android per la xarxa Tor.

Encara no hi ha una versió oficial del Tor per a l'iOS, tot i que recomanem l'Onion Browser.