GetTor

If you can't download Tor Browser through our website, you can get a copy of Tor Browser delivered to you via GetTor. GetTor és un servei que respon automàticament als missatges amb enllaços a la versió més recent del Navegador Tor , allotjada en una varietat de llocs menys susceptibles de ser censurats, com Dropbox, Google Drive i GitHub. You can also download Tor Browser from https://tor.eff.org or from https://tor.ccc.de. For more geographically specific links visit Tor: Mirrors

Envia un mail a gettor@torproject.org. Write your operating system (such as Windows, macOS, or Linux) in the body of the message and send. GetTor will respond with an email containing links from which you can download Tor Browser, the cryptographic signature (needed for verifying the download), the fingerprint of the key used to make the signature, and the package’s checksum. Es pot oferir una selecció de programari de "32 bits" o "de 64 bits": això depèn del model de l'ordinador que utilitzeu; consulteu la documentació sobre l'ordinador per obtenir-ne més informació.

GetTor via Twitter is currently under maintenance. Please use the email instead.

Per a obtenir enllaços per a baixar el navegador Tor, envieu un missatge a gettor@torproject.org amb un dels codis següents:

  • Linux
  • macOS (OS X)
  • Windows