Cada vegada que publiquem una versió estable nova del Navegador Tor, escrivim una publicació que detalla les seves funcions i problemes coneguts nous. If you started having issues with your Tor Browser after an update, check out blog.torproject.org for a post on the most recent stable Tor Browser to see if your issue is listed. Si el vostre problema no apareix, envieu un informe d'error sobre el que estigueu experimentant.