El Flash està desactivat al navegador Tor i us recomanem que no l'activeu. No creiem que Flash sigui segur d'utilitzar en qualsevol navegador: és una peça de programari molt insegura que pot comprometre la vostra privadesa fàcilment o oferir-vos programari maliciós. Afortunadament, la majoria de llocs web, dispositius i altres navegadors s'estan allunyant de l'ús de Flash.