Consulteu el portal d'assistència DuckDuckGo. Si creieu que aquest és un problema del navegador Tor, informeu-lo al nostre seguidor d'errors.