Configurem NoScript per permetre JavaScript de manera predeterminada al navegador Tor perquè molts llocs web no funcionen amb JavaScript desactivat. La majoria dels usuaris renunciarien completament a Tor si desactivem JavaScript de manera predeterminada perquè causaria molts problemes per a ells. En definitiva, volem que el navegador de Tor sigui el més segur possible, a més de fer-lo servir per a la majoria de les persones, de moment, això vol dir que JavaScript està habilitat per defecte.

For users who want to have JavaScript disabled on all HTTP sites by default, we recommend changing your Tor Browser's "Security Level" option. This can be done by navigating the Security icon (the small gray shield at the top-right of the screen), then clicking on "Change...". The "Standard" level allows JavaScript, the "Safer" level blocks JavaScript on HTTP sites and the "Safest" level blocks JavaScript altogether.