Al navegador Tor, cada nou domini rep el seu propi circuit. En el document Disseny i la implementació del navegador Tor també expliquem el pensament darrere d'aquest disseny.