پاسخ کوتاه این است: بله، می‌توانید سایت‌های HTTPS عادی را با استفاده از Tor مرور کنید.

اتصال‌های HTTPS برای امن‌کردن ارتباطات در شبکه‌های رایانه‌ای استفاده می‌شوند. شما می‌توانید در اینجا دربارهٔ HTTPS بیش‌تر بخوانید. حالت فقط-HTTPS مرورگر Tor هزاران سایت را بصورت خودکار از حالت رمزگذاری‌نشدهٔ "HTTP" به حالت خصوصی‌تر "HTTPS" تعویض می‌کند.