پاسخ کوتاه این است: بله، می‌توانید سایت‌های HTTPS معمولی را با استفاده از Tor مرور کنید.

اتصال HTTPS برای امن کردن ارتباط در شبکه های کامپیوتری به کار می‌رود. شما می‌توانید در اینجا دربارهٔ HTTPS بیش‌تر بخوانید. حالت فقط-HTTPS مرورگر Tor هزاران سایت را بصورت خودکار از حالت رمزگذاری‌نشدهٔ "HTTP" به حالت خصوصی‌تر "HTTPS" تعویض می‌کند.