لطفاً درگاه پشتیبانی DuckDuckGo را ببینید. اگر فکر می‌کنید این مشکل مرورگر Tor است، لطفاً آن را در ردیاب مشکل ما گزارش دهید.