Pentru cea mai aprofundată resursă privind rularea unui releu, consultați Ghidul de instalare a releului.