fte / fte

FTE (mã hoá chuyển đổi định dạng format-transforming encryption) là một phương tiện vận chuyển có thể cắm plug được có thể cải trang lưu lượng traffic Tor thành lưu lượng traffic web thông thường (HTTP).