private key / khoá key riêng tư

Bộ phận riêng tư của một cặp khoá key công cộng/riêng tư. Đây là chìa khoá key mà nhất định phải được giữ kín đáo riêng tư, và không được phổ biến cho bên nào khác.