Satori / Satori

Nó là một tiện ích add-on cho các trình duyệt Chrome hoặc Chromium mà cho phép bạn tải xuống một số các chương trình an ninh và bảo mật ẩn danh, bao gồm trình duyệt Tor Browser, từ các nguồn khác nhau.