traffic / lưu lượng traffic

Lưu lượng traffic là dữ liệu được gửi đi và nhận về bởi các máy kháchcác máy chủ.