Find up-to-date instructions on how to circumvent censorship and connect to Tor from Russia on our forum guide: Tor blocked in Russia - how to circumvent censorship.

اگر نیاز به راهنمایی دارید . با ما تماس بگیرید در تلگرام Telegram در واتساپ در سیگنال و با ایمیل frontdesk@torproject.org راهنمایی دریافت کنید . برای دستور العمل های دور زدن سانسور از "private bridge ru" به عنوان موضوع رایانامه (ایمیل) خود استفاده کنید .