اوه، این داستانی کاملاً متفاوت است. ما یک گزارش فنی ۱۳ صفحه‌ای در توضیح دلایل کنارگذاری رهیافت قدیمی نوشتیم.
به‌طور خلاصه: در رهیافت قدیمی چیز اشتباهی را اندازه‌گیری می‌کردیم، و حالا چیز درستی را اندازه‌گیری می‌کنیم.