دایرکتوری‌ها نشانی‌های IP را به کد‌های کشورها تحلیل می کنند و این تعداد را در یک فرم جمع آوری گزارش می کنند. این یکی از دلایلی است که Tor همراه پایگاه داده GeoIP می‌آید.