دلیل آن این است که ما زمانی تعداد کاربران را منتشر می کنیم که مطمئن باشیم که دیگر به‌صورت قابل‌توجهی تغییر نخواهند کرد. اما همیشه این احتمال وجود دارد که یک فهرست، داده‌ها را چند ساعت پس از اینکه ما به اندازه کافی مطمئن بودیم، که این باعث تغییر گراف شده است.