نه، رله‌هایی که این آمار را گزارش می کنند درخواست‌ها را از کشور‌های مبدا و در یک دوره 24 ساعته جمع می‌کنند. آماری که نیاز به جمع‌آوری آن داریم تا بتوانیم تعداد کاربران در هر ساعت را بگوییم پرجزئیات خواهد بود و ممکن است کاربران را به خطر بیاندازد.