سرویس onion اصالت‌سنجی‌شده، یک سرویس onion است که از شما می‌خواهد قبل از دسترسی به سرویس، یک توکن اصالت‌سنجی (در این مورد، یک کلید خصوصی) ارائه دهید. کلید خصوصی به سرویس ارسال نمی‌شود و فقط به صورت محلی برای رمزگشایی توصیفگر آن استفاده می‌شود. شما می‌توانید اعتبارنامهٔ دسترسی را از اپراتور سرویس onion دریافت کنید. با اپراتور تماس برقرار کنید و درخواست دسترسی کنید. دربارهٔ نحوهٔ استفاده از اصالت‌سنجی onion در مرورگر Tor بیشتر بیاموزید. If you want to create an onion service with client authentication, please see the Client Authorization section in the Community portal.