سرویس پیازی احراز هویت شده، یک سرویس پیازی است که از شما می‌خواهد قبل از دسترسی به سرویس، یک نشان احراز اصالت (در این مورد، یک کلید خصوصی) ارائه دهید. کلید خصوصی به سرویس منتقل نمی‌شود و فقط برای رمزگشایی توصیفگر آن به صورت محلی استفاده می‌شود. شما می‌توانید اعتبار دسترسی را از اپراتور سرویس پیازی دریافت کنید. با اپراتور تماس بگیرید و درخواست دسترسی کنید. درباره نحوه استفاده از احراز هویت پیازی در مرورگر Tor بیشتر بیاموزید. اگر می‌خواهید یک سرویس پیازی با احراز هویت کلاینت ایجاد کنید، لطفا مجوز کلاینت را در پورتال انجمن ببینید.