فلش در مرورگر Tor غیرفعال است، ما به شما توصیه می‌کنیم تا آن را فعال نکنید. ما فکر نمی‌کنیم که استفاده از Flash در هیچ مرورگری امن باشد — Flash یک قطعه نرم‌افزار بسیار ناامن است که به‌آسانی می‌تواند حریم‌خصوصی شما به خطر بیاندازد یا به شما بدافزار انتقال بدهد. خوشبختانه، بیشتر وب‌سایت‌ها، دستگاه‌ها، و سایر مرورگرها دارند از Flash فاصله می‌گیرند.