Flash được vô hiệu hoá trong trình duyệt Tor Browser, và chúng tôi khuyến nghị bạn không kích hoạt nó. Chúng tôi không nghĩ Flash là an toàn để sử dụng trong bất kỳ trình duyệt nào — nó là một bộ phần mềm vô cùng thiếu bảo mật mà có thể bị lợi dụng để phá vỡ tính ẩn danh hoặc gửi cho bạn mã độc, malware, v.v.. Rất may mắn, hầu hết các trang web, các thiết bị, và các trình duyệt khác đang dời ra khỏi việc sử dụng Flash.