متأسفانه، ما هنوز نگارشی از مرورگر Tor برای ChromeOS نداریم. شما می‌توانید مرورگر Tor برای Android را در ChromeOS اجرا کنید. توجه داشته باشید که با استفاده از Tor موبایل در ChromeOS، شما نگارش موبایل (نه دسکتاپ) وب‌سایت‌ها را خواهید دید. هرچند، چون ما برنامه را در ChromeOS حساب‌رسی نکرده‌ایم، نمی‌دانیم که آیا تمامی ویژگی‌های حریم‌خصوصی مرورگر Tor برای Android به‌خوبی کار خواهند کرد یا نه.