Rất đáng tiếc, chúng tôi hiện vẫn chưa có một phiên bản của Trình duyệt Tor Browser cho Chrome OS. Bạn có thể chạy trình duyệt Tor Browser cho Android trên Chrome OS. Hãy lưu ý rằng qua việc sử dụng Tor Mobile trên Chrome OS, bạn sẽ xem các phiên bản di động (không phải phiên bản desktop) của các trang web. Tuy nhiên, vì chúng tôi chưa kiểm tra ứng dụng ấy trong Chrome OS nên chúng tôi không thể biết liệu tất cả các tính năng bảo mật của Trình duyệt Tor Browser dành cho Android có hoạt động tốt hay không.