متأسفیم، اما درحال‌حاضر برای اجرای مرورگر Tor روی BSD* پشتیبانی رسمی وجود ندارد. چیزی موسوم به پروژهٔ TorBSD وجود دارد، اما به صورت رسمی از مرورگر Tor آن‌ها پشتیبانی نمی‌شود.