لطفاً سوال‌های متداول NoScript را ببینید. اگر باور دارید که این مشکل مرورگر Tor است، لطفاً به ردیاب باگ ما گزارش دهید.