لطفاً سوال‌های متداول NoScript را ببینید. اگر فکر می‌کنید که این مشکل مرورگر Tor است، لطفاً آن را در ردیاب اشکال ما گزارش دهید.