مرورگر Tor اجازه نمی‌دهد افراد متوجه شوند که شما از چه وب‌سایت‌هایی بازدید می‌کنید. برخی، مانند ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی (ISP) شما، ممکن است بتوانند ببینند که شما از Tor استفاده می‌کنید، اما نخواهند دانست که به کجا می‌روید.