اجرای مرورگر Tor باعث نمی‌شود شما به‌عنوان یک رله در شبکه عمل کنید. این یعنی رایانهٔ شما برای مسیردهی ترافیک برای دیگران استفاده نخواهد شد. اگر می‌خواهید به یک رله تبدیل شوید، لطفاً راهنما رلهٔ Tor ما را ببینید.