ما اجرای همزمان چند نمونه از مرورگر Tor را توصیه نمی‌کنیم و انجام این کار ممکن است عملکرد مورد انتظار را در بسیاری از پلتفرم‌ها ارائه ندهد.