Chúng tôi không khuyến nghị việc chạy nhiều phiên bản của trình duyệt Tor Browser, và làm điều đó có thể sẽ không hoạt động như ý muốn trên nhiều nền tảng.