وقتی از مرورگر تور استفاده می‌کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند ببیند که شما از چه سایت‌هایی دیدن می‌کنید. با این حال سرویس‌دهنده یا مدیر شبکه‌ی شما می‌تواند ببیند که به شبکه‌ی تور وصل شده‌اید، هرچند امکان مشاهده‌ی کارهای شما را ندارد.