هنگامی که از مرورگر Tor استفاده می‌کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند ببیند که شما از چه وب‌سایت‌هایی دیدن می‌کنید. با این حال ارائه‌دهندهٔ سرویس یا مدیران شبکهٔ شما ممکن است بتوانند ببینند که شما به شبکهٔ Tor وصل می‌شوید، اگرچه پس از اتصال متوجه نخواهند شد شما در حال انجام چه کاری هستید.