Khi sử dụng trình duyệt Tor Browser, không ai có thể thấy được các trang web mà bạn truy cập cả. Dẫu sao, nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc các quản trị viên admin mạng lưới có thể có khả năng thấy được rằng bạn đang kết nối tới mạng lưới Tor Network, dù rằng họ sẽ không biết được những gì mà bạn đang làm khi bạn tới đó.