حتماً می‌توانید حین استفاده از مرورگر Tor از مرورگر دیگری استفاده کنید. با این‌همه باید بدانید که خصایص حریم‌خصوصی مرورگر Tor در مرورگر وجود نخواهد داشت. وقتی مرتباً میان Tor و مرورگری با ایمنی پایین‌تر جابجا می‌شوید مراقب باشید چون ممکن است تصادفاً از آن مرورگر دیگر برای کاری استفاده کنید که قصد داشتید با Tor انجام دهید.