Bạn nhất định có thể sử dụng một trình duyệt khác trong khi bạn cũng đang sử dụng trình duyệt Tor Browser. Dù sao, bạn cũng nên biết rằng, các đặc tính bảo mật riêng tư của trình duyệt Tor Browser sẽ không có mặt trên các trình duyệt khác. Hãy cực kỳ thận trọng khi chuyển đổi qua lại giữa Tor và một trình duyệt kém an toàn, bởi vì bạn có thể vô tình sử dụng trình duyệt khác đó cho điều gì đấy mà bạn có ý sử dụng bằng Tor.