پروژهٔ Guardian از Orbot (و برنامه‌های حریم خصوصی دیگر) روی Android نگهداری می‌کند. اطلاعات بیشتری می‌تواند در وب‌سایت پروژهٔ Guardian یافت شود.