Dự án The Guardian Project duy trì Orbot (và các ứng dụng riêng tư khác) trên Android. Các thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang web của dự án The Guardian Project.