در حال حاضر هیچ روش پشتیبانی‌شده‌ای برای اجرای مرورگر Tor در تلفن‌های قدیمی‌تر Windows وجود ندارد، اما در مورد تلفن‌های جدیدتر با برند Microsoft، می‌توان مراحل مشابه را مطابق با مرورگر Tor برای Android دنبال کرد.