Hiện không có phương pháp được hỗ trợ nào cho việc chạy trình duyệt Tor Browser trên các thiết bị Windows Phone cũ hơn nhưng trong trường hợp các thiết bị điện thoại Microsoft được mang thương hiệu/quảng bá, cùng các bước đó trong trình duyệt Tor Browser cho Android có thể được theo sát.