بزودی خواهد بود. در عین حال می‌توانید با فعال‌سازی مخزن پروژهٔ Guardian از F-Droid جهت بارگیری مرورگر Tor برای Android استفاده کنید.

چگونگی اضافه نمودن یک مخزن به F-Droid را بیاموزید.