Nó sẽ là như vậy, sớm thôi. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng F-Droid để tải xuống trình duyệt Tor Browser cho Android bằng cách bật kích hoạt Kho lưu trữ của Dự án Guardian Project.

Hãy tìm hiểu làm thế nào để thêm một kho lưu trữ vào F-Droid.