antivirus software / phần mềm diệt vi-rút

Một phần mềm chống vi-rút được sử dụng để ngăn chặn, phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại. Phần mềm diệt vi-rút có thể can thiệp vào Tor đang chạy trên máy tính của bạn. Bạn có thể cần tham khảo tài liệu về phần mềm chống vi-rút của bạn nếu bạn không biết làm thế nào để cho phép Tor.