antivirus software / نرم‌افزار آنتی‌ویروس

یک نرم افزار آنتی‌ویروس برای جلوگیری، شناسایی و حذف نرم افزار مخرب استفاده می‌شود. نرم‌افزار آنتی‌ویروس می‌تواند با Tor‏ که روی رایانهٔ شما در حال اجراست تداخل داشته باشد. اگر نمی‌دانید چطور به Tor اجازه دهید شاید لازم باشد به مستندات نرم‌افزار آنتی‌ویروس خود مراجعه کنید.