cookie / cookie

Một cookie HTTP (đồng thời cũng được gọi là cookie web, cookie Internet, cookie trình duyệt hoặc đơn giản là cookie) là một mẩu dữ liệu nhỏ được gửi từ một trang web và lưu trữ trên máy tính của người dùng bởi trình duyệt web của người dùng trong khi người dùng đang duyệt. Theo mặc định, trình duyệt Tor Browser không lưu trữ các cookie.