exit / thoát

rơ-le cuối cùng trong mạch nối Tor mà nó gửi lưu lượng traffic ra ngoài Internet công cộng. Dịch vụ bạn đang kết nối tới (trang web, dịch vụ chat trò chuyện, nhà cung cấp email, v.v.) sẽ thấy địa chỉ IP của đầu ra.