meek / meek

Các phương tiện vận chuyển có thể cắm plug được này đều làm cho nó trông giống như là bạn đang duyệt một trang web lớn thay vì đang sử dụng Tor. Meek-azure làm cho nó giống như là bạn đang sử dụng một trang web Microsoft.