meek / meek

این حامل های اتصال پذیر طوری نشان می‌دهند که شما در حال گردش یک سایت شناخته شده و مطرح هستید نه اینکه در حال استفاده از Tor هستید. Meek-azure طوری نشان می‌دهد که انگار شما در حال استفاده از یک سایت مایکروسافت می‌باشید.