network censorship / kiểm duyệt mạng lưới

Thỉnh thoảng, khả năng truy cập trực tiếp tới mạng lưới Tor Network bị chặn block bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn hoặc bởi một chính phủ. Trình duyệt Tor Browser bao gồm một số các công cụ vượt rào để giúp vượt qua những rào cản chặn block này, bao gồm các cầu Bridge, các phương tiện vận chuyển có thể cắm plug được, và GetTor.