Onion Browser / trình duyệt Onion Browser

Một app ứng dụng iOS mà nó là mã nguồn mở, sử dụng định tuyến Tor, và được phát triển bởi ai đó làm việc gần sát với dự án Tor Project. Tìm hiểu thêm về trình duyệt Onion Browser

Translation notes:

Tên dự án. Không phiên dịch "Onion", thay vào đó bạn có thể phiên dịch "Browser". Ví dụ: Navegador Onion.