Onion Browser / مرورگر Onion

یک برنامه iOS که متن باز بوده و از مسیر یابی Tor استفاده می‌کند و توسط کسی توسعه یافته که با پروژه Tor همکاری نزدیکی دارد. دربارهٔ مرورگر Onion بیشتر یاد بگیرید

Translation notes:

نام پروژه. "Onion" را ترجمه نکنید، اما می‌توانید "Browser" را ترجمه کنید. نمونه: Navegador Onion.