operating system (OS) / hệ điều hành (OS)

Phần mềm hệ thống chính mà quản lý phần cứng máy tính và các tài nguyên phần mềm và cung cấp các dịch vụ thông dụng cho các chương trình máy tính. Các hệ điều hành máy desktop được sử dụng nhiều nhất đó là Windows, macOS và Linux. Android và iOS là các hệ điều hành di động chiếm ưu thế nhất.